ราคาลิฟต์บ้าน มีปัจจัยในการคำนวณอย่างไร?

"ราคา" ลิฟต์บ้าน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา2

ทำไมบริษัทลิฟต์บ้านจึงไม่ลงราคาที่ชัดเจน ?


ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา3
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา4