Outdoor Shaft


ลิฟต์บ้านภายนอกอาคารหรือ ลิฟต์บ้านแบบ outdoor shaft ที่แข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ติดตั้งได้โดยไม่กินพื้นที่ในบ้านหรืออาคาร วางแผนวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์กว่า 30 ปี