ลิฟต์แพลตฟอร์มสำหรับรถเข็นวีลแชร์ | S11 Platform Lift

S11 Platform Lift


S11 Platform Lift ลิฟต์แพลตฟอร์มช่วยในการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ สำหรับบ้านหรืออาคารสาธารณะที่ไม่สามารถติดตั้งลิฟต์ได้: