Stair Lift


Dolce Vita Stair Lift เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได / ลิฟต์บันได ที่จะทำให้การขึ้น-ลงบันไดภายในบ้านง่ายและสะดวก ไร้ความเสี่ยงจากการตกบันไดสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว นำเข้า ส่งตรงจากอิตาลี: